Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Organisation

Adolfsbersskolans ledning består av rektor Pia Smårs och biträdande rektor Sofia Eskhult.

Tillsammans med 3 arbetslagsledare bildar de skolans ledningsgrupp.

På skolan har vi även administrativ personal som arbetar nära den pedagogiska personalen. Vi har skoladministratör, vaktmästare, IKT-pedagog, specialpedagog, elevcoach, studie- och yrkesvägledare, lokalvårdare samt matsalspersonal.

Skolan har ett elevhälsoteam bestående av skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog, elevcoach samt rektorer.

Adolfsbergsskolan har ett skolråd som har möte 2-3 gånger/termin. I skolrådet sitter en föräldrarepresentant från varje klass, en representant från varje team, samt skolans rektor. 
Skolrådet är ett samarbetsforum för personal, vårdnadshavare och skolledning med fokus på positiv skolutveckling.

Skolan har fackliga representanter med vilken skolledningen samverkar. 

  • Senast uppdaterad 4 feb 2019